Výskumní pracovníci zo Slovenska, ale i ďalších európskych krajín majú teraz novú príležitosť využiť moderné zariadenia Spoločného výskumného strediska (JRC). Výskumníci sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2019.

Výskumníci z celej Európy budú mať teraz ešte viac príležitostí využívať najmodernejšie zariadenia Spoločného výskumného centra. Po prvom kole iniciatívy za otvorený prístup, v ktorom bolo predložených takmer 100 oprávnených návrhov od 92 výskumných inštitúcií, majú teraz externí vedci prístup k ďalším laboratóriám tohto útvaru Komisie pre vedu a vzdelávanie a budú môcť uskutočňovať aj experimenty týkajúce sa bez emisných riešení v oblasti energetiky a jadrovej bezpečnosti. Touto iniciatívou sa JRC usiluje o zintenzívnenie vedeckého výskumu a zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj o posilnenie spolupráce medzi európskymi výskumníkmi.

„Spoločné výskumné centrum využíva zariadenia svetovej triedy financované z prostriedkov EÚ, ktoré nám pomáhajú riešiť najnaliehavejšie výzvy súčasnosti, od zmeny klímy až po bezpečnosť potravín a jadrovú bezpečnosť“, vyjadril sa pri tejto príležitosti Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum.

Už od roku 2017 vedci z 21 krajín EÚ a troch susediacich krajín uskutočňujú experimenty v 12 laboratóriách JRC v Geeli (Belgicko), Ispre (Taliansko) a v Karlsruhe (Nemecko). Táto iniciatíva sa v súčasnosti rozširuje na Petten (Holandsko), v ktorom sa nachádzajú výskumné laboratóriá JRC pre energetiku a dopravu.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia ľuďom pracujúcim v akademických a výskumných organizáciách, priemysle, malým a stredným podnikom (MSP) a vo všeobecnosti verejnému a súkromnému sektoru. Viac informácií nájdete na stránke Open access to JRC Research Infrastructures.

Zdroj/Viac informácií: Veda na dosah

Článok prevzatý z innonews.blog