Kód projektu: 689209

Akronym: PICASO

Doba riešenia: 1.2.2016 – 30.6.2019

Fakulta: Ekonomická fakulta

Viac infromácií na cordis.europa.eu