Kód projektu: 825619

Akronym: AI4EU

Doba riešenia: 1.1.2019 – 31.12.2021

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Viac infromácií na cordis.europa.eu