6 aktuálnych výziev EIC Pathfinder, ktoré podporia prelomové inovácie startupov

EIC svojim programom Pathfinder podporuje skúmanie odvážnych nápadov pre radikálne nové technológie. Vyhľadáva vysokorizikovú a interdisciplinárnu špičkovú vedeckú spoluprácu, ktorá je základom technologických objavov. Pathfinder ide nad rámec toho, čo je už známe. Práve vizionárske myslenie otvára sľubné cesty k novým výkonným technológiám. Pathfinder momentálne ponúka šesť zaujímavých tematických výziev, týkajúce sa prevažne klimatických problémov, digitalizácie, zdravotníctva či skladovania energie, ktoré sú otvorené pre každého do 19. októbra.

 

Pre koho je EIC Pathfinder vhodný?

Žiadatelia, ktorí sa zúčastňujú projektov EIC Pathfinder, sú zvyčajne vizionárski vedci a podnikaví výskumníci z univerzít, výskumných organizácií, začínajúcich podnikov, high-tech MSP alebo priemyselní stakeholderi so záujmom o technologický výskum a inovácie.

Projekty zvyčajne zahŕňajú konzorciá výskumníkov a iných partnerov z najmenej troch rôznych krajín, ale existujú aj príležitosti pre jednotlivé tímy a malé konzorciá (dvaja partneri).

 

Akú podporu možno očakávať od EIC Pathfinder?

Granty až do výšky 3 až 4 miliónov eur podporia počiatočný vývoj budúcich technológií (napr. rôzne aktivity na nízkej úrovni technologickej pripravenosti 1 – 3) až po overenie koncepcie. Projekty Pathfinder môžu získať aj dodatočné financie na testovanie inovačného potenciálu ich výskumných výstupov.

Pracovný program EIC má v roku 2022 rozpočet až 1,7 miliardy eur. Pre EIC Pathfinder je k dispozícii 350 miliónov eur.

 

Aktuálne otvorené výzvy

  1. Manažment a zhodnocovanie oxidu uhličitého a dusíka
  2. Strednodobé až dlhodobé a systémovo integrované skladovanie energie
  3. Kardiogenomika
  4. Smerom ku kontinuite zdravotnej starostlivosti: technológie na podporu radikálneho posunu od epizodickej k nepretržitej zdravotnej starostlivosti
  5. Ukladanie digitálnych údajov na báze DNA
  6. Alternatívne prístupy ku kvantovému spracovaniu informácií, komunikácii a snímaniu

 

Ako požiadať o grant?

Uzávierka výzvy na predloženie návrhu je 19. októbra 2022 o 17:00 hod. Svoj návrh musíte predložiť prostredníctvom portálu European Funding & Tender Opportunities Portal.

Kapitoly 1 až 3 časti B projektového návrhu, zodpovedajúce kritériám na vyhodnotenie ponúk Excelentnosť, Dopad a Kvalita a efektívnosť implementácie, musia mať maximálne 25 strán A4. Ďalšie podrobnosti nájdete v pracovnom programe EIC 2022.

O výsledku hodnotenia budete informovaní 5 mesiacov po uzávierke výzvy a vaša dohoda o grante bude podpísaná do 8 mesiacov po uzávierke výzvy (doby sú orientačné).

Dôležité odkazy

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk