Názov: Digital Markets Act, aký dopad má na ekosystém?
Kedy? 31. január od 13:00 do 14:15
Kde? Online

Registrácia tu.

Zákon o digitálnych trhoch považujeme za jeden z kľúčových európskych legislatív a našou snahou je aktívne šíriť medzi spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku povedomie o jeho vplyve na celý ekosystém.

Webinár je navrhnutý tak, aby podporil odbornú diskusiu a zapojenie zainteresovaných strán o DMA a spojil kľúčových miestnych tvorcov politík zo strednej a východnej Európy a EÚ a ďalšie zainteresované strany.