Názov: Čo v praxi znamená koordinovanie projektu v programe Horizont Európa?
Kedy? 25. január 2022
Kde? Online

Viac informácií a registrácia na eraportal.sk.

Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s povinnosťami koordinátorov projektov programu Horizont Európa, ktoré im vyplývajú z grantovej dohody a formou moderovanej diskusie predstaviť skúsenosti úspešných slovenských koordinátorov projektov programu Horizont 2020.