Názov: Extrapolácie 2021 – Informatika a novinky z oblasti informačných technológií
Kedy: 21. december od 09:30 do 12:30
Kde? Online

Registrácia na docs.google.com.

Na seminári vystúpia:

  • Ivana Budinská – expertka na oblasť optimalizácie výrobných systémov a robotiky, etika a umelá inteligencia, organizátorka podujatia, Slovenská akadémia vied
  • Ladislav Hluchý – expert na paralelné a distribuované počítanie a cloudové počítanie, vedúci riešiteľ mnohých medzinárodných projektov v tejto oblasti, Ústav informatiky SAV
  • Roman Neruda – expert na umelú inteligenciu a neurónové siete, Ústav informatiky Akademie věd České republiky
  • Robert Sabo – expert na počítačovú lingvistiku, Ústav informatiky SAV
  • Martin Šperka – nestor počítačovej grafiky na Slovensku a vedúci Múzea výpočtovej techniky CSČ SAV

    Agenda podujatia:
  • Každý z účastníkov panelu predstaví svoj výskumný smer a novinky v ňom a následne bude prebiehať moderovaná diskusia.
  • Na podujatí bude predstavený zámer na usporiadanie súťaže v oblasti umelej inteligencie. Súťaž bude česko-slovenská a víťazi budú pozvaní na podujatie Extrapolácie 2022 v Bratislave, kde im budú slávnostne odovzdané vecné ceny.