Názov: Ekoinovačné Slovensko 2021 – Udržateľné produkty a služby pre obehové hospodárstvo
Kedy? 8. december od 9:00
Kde? Online

Regustrácia tu.

Hlavnou témou konferencie je ponúknuť prehľad o udržateľnej produktovej politike v kontexte Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a iniciatívy pre produktovú politiku, ktorú pripravuje Európska komisia, ako aj aktivít na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v rámci Agendy 2030. Našim cieľom je vytvoriť priestor na diskusiu za účelom výmeny informácií a skúseností v oblasti obehového hospodárstva a udržateľných výrobkov a služieb.