Názov: Online informačný deň o testovacích a experimantálnych zariadeniach
Kedy? 29. november 
Kde? Online

Cieľom aktivity je zvýšiť povedomie o nadchádzajúcich sektoriálnych TEFoch  (Testing and Experimentation Facilities – TEF) a dať relevantným aktérom príležitosť na identifikáciu a nadviazanie kontaktov s potenciálnymi kolaboračnými partnermi. Prvé výzvy budú otvorené už vo Februári 2022.

Registrácia je povinná. Viac informácií je dostupných na webstránke EK.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/online-information-and-matchmaking-day-digital-europe-programme-calls-sectorial-tefs