Názov: Webinár pre podnikateľov: Granty a programy na podporu inovácií
Kedy? 10. november od 10:00 do 11:00
Kde? Online

Témy webinára:

  • Prehľad európskych programov a iniciatív, ktoré podporujú inovačné aktivity (2021-2027)
  • Prototypovanie, validácie, zavádzanie alebo rozvoj (najmä) digitálnych inovácií (granty 50-250 tis. eur)
  • Podpora vývoja a uvedenia prevratných inovácií na trh (granty a investície do 17,5 mil. eur)
  • Akceleračné programy (granty, podpora pre vstup na trh a príprava na vstup investora)
  • Bezplatné podporné služby pre rozvoj inovácií (internacionalizácia, ochrana práv duševného vlastníctva, riadenie inovácií, budovanie partnerstiev)

Registrácia a viac informácií na grantexpert.sk.