Názov: Ako som metódou Leanpub začal vytvárať knižky
Kedy? 10. november od 15:30
Kde? Online

Odkaz na webinár: https://meet.jit.si/namakany-webinar. Viac infromácií na namakanyden.sk.

Písanie rozsahovo náročných publikácií, dá vždy zabrať. Samozrejme – najviac práce zaberie vytvorenie samotného textu. Hlavne, keď máte málo času a stále množstvo prázdnych strán.

Ja som mal však v lete opačný problém – mal som k dispozícii dostatok textu, ktorý som napísal ako poznámky na prednášky pre svoje predmety, a potreboval som z neho vytvoriť knižku. A keďže žijeme v online a silne elektronickej dobe, formát učený na tlač (PDF) nemôže byť jediným výsledkom mojej práce. Potreboval som teda z rovnakého textu vygenerovať súčasne aj elektronickú publikáciu vo formáte určenom pre čítačky elektronických kníh (ePub).

Aké nástroje na to použiť? V akom formáte písať? Aké šablóny použiť na zostavenie kníh? Odkiaľ „ukradnúť“ obrázky? Ako zabezpečiť, aby som oba typy výstupov vedel generovať z jedného zdroja? Ako je to s licenciami? A nemá náhodou aj kniha svoj životný cyklus? Dá sa integrovať do procesu CI/CD? A čo je vlastne ten Lean publishing?

Svoje skúsenosti a odpovede na všetky uvedené otázky vám v rámci webinára povie Mirek Biňas.