Názov: AI.Slovakia RADIO Artificial Intelligence Meetup
Kedy? 8. november od 13:00 do 14:00
Kde? Online

Hlavným cieľom stretnutia je inšpirovať študentov k premýšľaniu o stave UMENIA, budúcnosti technológií UI, nových výpočtových paradigiem a ich aplikáciách. Viac informácií a registrácia na meetup.com.