Názov: Finweek
Typ aktivity: Konferencia
Kedy? 26. až 28. október
Kde? Prezenčne / Online

Viac informácií na finweek.sk.