Názov: Urban Talk o inováciách a medzisektorovej spolupráci
Kedy? 30. september
Kde? Online

Registrácia tu.

Stretnutie bude venované téme medzisektorovej spolupráce v oblasti modernizácie podnikania a spoločnosti. Pozvanie do diskusie prijali Peter Šoltés z PROMISEO a Peter Blaas z ANTIK Technology. Moderuje Martin Mudrák.