Názov: Citython – Bilbao & Barcelona
Typ: 8. júl
Typ aktivity: Webinár

Počas úvodného webinára sa pozvaní rečníci a špecializovaní mentori podelia o svoje vedomosti na rôzne témy mestskej mobility v mestách Bilbao a Barcelona. Predstavené budú taktiež Hackathon výzvy, ktoré podrobne objasnia, čo sa od účastníkov očakáva.