Názov: InnovaCity Debrecen | Mobility Workshop Online
Kedy? 23. až 24. jún 2021
Kde? Online

Pripojte sa k 1.5-dňovému workshopu Design-Thinking a pomôžte vyriešiť problémy s mobilitou v Debrecíne 23. a 24. júna! Viac informácií na: eventbrite.de.