Názov: Ako chrániť softvér?
Kedy? 17. jún
Kde? Online

Viac informácií na nptt.cvtisr.sk.

Ak Vaše podnikanie či podnikateľský zámer zahŕňa oblasť IT – napríklad softvérové aplikácie, počítačové hry či webové stránky, alebo ak ste tvorcom takýchto obsahov pre iných – ste cieľovou skupinou workshopu s názvom „Ako chrániť softvér?“.