Názov: Od talentu k silnej stránke
Kedy? 14. jún od 19:00 do 20:30
Kde? Online

Viac informácií a registrácia eventbrite.com.

Zistite svoje talenty/silné stránky a aktivizujte vlastný potenciál tak, aby zmena bola trvalá.

  • Chcete vedieť, aké máte prirodzené talenty, kde je váš skutočný potenciál?
  • Už vám nestačí svoje talenty iba poznať, chcete im viac porozumieť a ďalej rozvíjať?
  • Túžite vedieť, ako sa vaše talenty prejavujú, ako z nich môžete spraviť silné stránky?