Názov: Kurz podnikateľských zručností pre nepodnikateľov
Kedy? 14. až 18. jún denne od 16:00 do 20:00
Kde? Online

Viac informácií a registrácia na npc.sk.

Kurz podnikateľských zručností je určený len pre nepodnikateľov. V prípade, že záujemca má založenú živnosť, je konateľom v s.r.o., akcionárom a.s. a pod., prípadne podniká na základe iného, ako živnostenského oprávnenia, nie je oprávnený prijať služby Akceleračného programu, ktorý je určený pre nepodnikateľov.