Názov: IoT Rapid-Proto Labs Final Event
Kedy? 8. jún
Kde? Online

Viac informácií a registrácia na rapidprotolabs.eu/iot-rapid-proto-labs-final-event

Zámerom projektu bolo spojiť študentov s rôznymi odbornými znalosťami v oblasti IoT (dizajn, vývoj cloudových systémov a vývoj hardvéru / firmvéru), aby spolupracovali a prototypovali IoT projekty, ktoré sú zaujímavé pre MSP.

IoT Rapid-Proto Labs Final Event bude tiež platformou, ktorá podnieti diskusiu o budúcnosti IoT a získa nové spojenia pre spoluprácu na IoT projektoch. Podujatie je pre všetkých profesionálov a študentov so záujmom o IoT.