Názov: Financovanie inovatívnych firiem z programu Horizont Európa so zameraním na EIC Accelerator
Kedy? 2. jún od 9:00 do 13:00
Ukončenie registrácie: 26.5.2021 (vrátane)
Kde? Online – Microsoft Teams. Účasť je bezplatná

Registrujte sa podľa miesta sídla spoločnosti

SBA organizuje špecifický webinár, kde slovenské národné kontaktné body pre EIC odprezentujú, kde a ako môžu inovatívne firmy získať financie na vývoj nových technológií, produktov, ich testovanie a uvedenie na trh. Registrujte sa do 26. mája 2021.

ČO SA DOZVIETE?

  • novinky programu Horizont Európa a kde je miesto pre firmy
  • Európska rada pre inovácie a jej portfólio schém: od základného výskumu až po úspešné škálovanie (vr. Transition, Pathfinder, Prizes)
  • spoločné výskumno-inovačné projekty v tematických pilieroch, EIT a partnerstvá, Kaskádové financovanie z H2020 pre inovačné produkty: od vývoja až na trh
  • nový EIC Accelerator v Horizont Európa: kto je oprávnený žiadateľ a čo EK očakáva, proces prípravy návrhov, hodnotenie, výber + ukážky úspešných projektov
  • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency a z iných zdrojov

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Lucia Dávidová pôsobí ako Národný kontaktný bod pre Horizont Európa pre oblasti „Európska rada pre inovácie“ a „Právne a finančné otázky“. Pôsobí aj v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

Ing. Ivan Filus je inovačný expert, konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie a Národný kontaktný bod pre oblasť „Európska rada pre inovácie“. Vo firme BIC Bratislava sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Pôsobí aj v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

Článok prevzatý z innonews.blog