Názov: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka
Kedy? 25. máj od 9:00 do 12:30
Kde? Online
Registrácia do 20. mája na lr-coordination.eu/sk/slovakia3

Počas workshopu sa bude formou prezentácií a panelových debát za účasti slovenských odborníkov na počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a zástupcov slovenskej štátnej správy diskutovať o možnostiach využitia a hodnote (nielen) jazykových dát a nástrojov na zefektívnenie práce vo verejnom i súkromnom sektore. Súčasťou workshopu bude prezentácia služby strojového prekladu *eTranslation*, ktoré rôznym skupinám používateľov ponúka Európska komisia.