Názov: Informačný deň pre tematický klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
Kedy? 29. apríl 2021 od 9:00 do 12:30
Kde? Online

Podujatie predstaví pripravované výzvy v rámci tohto klastra ako aj aktuálny stav prípravy dvoch výskumno-inovačných misií Adaptácia na zmenu klímy a Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá v rámci tohto klastra. Viac informácií ako aj registračný formulár je k dispozícii na eraportal.sk