Názov: Cirkulárna ekonomika
Kedy? 29. apríl od 11:00
Typ aktivity: Konferencia

Cieľom koncept obehového hospodárstva je vo výsledku chrániť životné prostredie a znižovať našu závislosť od prírodných zdrojov. Ako sa k tejto problematike pristupujú jednotlivé firmy a inštitúcie? Sú dostatočne pripravená riešiť otázky cirkulárnej ekonomiky?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať o vízii pre hospodárstvo a ekonomiku s ohľadom na udržateľnosť a návranosť zdrojov a investícií. 

HLAVNÉ TÉMY:

  • Komplexný pohľad na odpadové hospodárstvo a recykláciu na Slovensku
  • Inovácie a nové riešenia obehového hospodárstva
  • Zodpovednosť výrobcov v nadväznosti na cirkulárnu ekonomiku
  • Plán obnovy a jeho  dôsledné kritéria pre udržatelnosť odpadového hospodárstva

Viac informácií na konferencie.hnonline.sk. Registrácia na forms.hnonline.sk.