Názov: Webinár pre oblasť Priemysel: Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont Európa
Kedy? 22. apríl od 10:00 do 11:30
Typ aktivity: Webinár

Akcia je zameraná na predstavenie nadchádzajúcich výskumno-inovačných príležitostí v rámci Klastra 4: Digitalizácia, Priemysel a Vesmír v novom rámcovom programe Horizont Európa (2021-2027).

Tematické zameranie webináru bude na oblasť priemyslu, nerastných surovín a materiálov.

Cieľovou skupinou webináru sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci oblasti priemyslu, nerastných surovín a materiálov v rámcovom programe Horizont Európa.

Podujatie sa bude konať online dňa 22.04.2021 od 10:00-11:30h. V prípade záujmu zúčastniť sa na podujatí je potrebné sa na podujatie registrovať do 21.04.2021 do 15:00h. Odkaz na pripojenie sa na podujatie Vám bude zaslaný na emailovú adresu uvedenú v registrácii deň pred podujatím.