Pripojte sa na bezplatný online „ITAPA Digital Talk: Zelené dáta – ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom už 30. marca 2021 od 14:00 hod.!

O čom budeme diskutovať?

  • Čo je hlavná prekážka integrácie priestorových údajov na Slovensku?
  • Aký je stav infraštruktúry priestorových informácií?
  • Aký je stav dát?
  • Aká je vízia? Kde budeme o 5 rokov?   
  • Aké projekty sa pripravujú?

Kto bude diskutovať?

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Róbert Konrád, poradca, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie
Martin Tuchyňa, koordinátor dátovej infraštruktúry GeoICT a životného prostredia, Odbor stratégie IKT, Ministerstvo životného prostredia SR
Tomáš Řezník, docent, Geografický ústav, Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita Brno
Milan Andrejkovič, hlavný dátový kurátor SR pre otvorené údaje verejnej správy, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS, GKÚ Bratislava

Stretneme sa 30. marca od 14:00 do 15:45 na Zoome. REGISTRÁCIA JE BEZLATNÁ.