Európska komisia organizuje online predstavenie nových pravidiel na prípravu a podávanie návrhov projektov v programe Horizont Európa. Podujatie sa bude konať 24. marca 2021.

Draft Agenda:

10:00 Presentation, agenda and logistics
10:15 Submission and Evaluation: Proposal template, basic principles, evaluation criteria
11:15 Q&A session
12:30 Lunch Break
14:00 Welcome address by Jean-Eric Paquet, Director General of DG Research and Innovation
14:15 The rules of the game – the Model Grant Agreement
15:15 Q&A session
16:15 End of the meeting

Viac informácií a registrácia

Článok prevzatý z innonews.blog