Kedy? 22. marec
Kde? Online

Viac informácií na vedanadosah.cvtisr.sk

Pracujete s dátami z výskumu? Riešite vlastný projekt? Jednou z kľúčových otázok je v tomto prípade – Ako vytvoriť plán manažmentu vedeckých dát? Prečo je tento plán dôležitý, ako ho vytvoriť priblíži odborníčka vo webinári.