Bioeconomy Cluster v spolupráci s Pannon Business Network Association (Maďarsko) a University of Maribor (Slovinsko) organizuje v rámci projektu Danube S3 Cluster (Interreg DTP) podujatie s názvom Digitalization opportunities and the role of Digital Innovation Hubs.

Počas podujatia budú odprezentované dva úspešné Digital Innovation Hubs: am-LAB (HU) a DIH University of Maribor (SLO). Prezentované bude portfólio ich služieb a tiež niekoľko príkladov dobrej praxe, ako môžu DIHs prispieť k zavádzaniu digitálnych riešení vo firmách. Podujatie poskytne priestor aj na otázky účastníkov o fungovaní DIHs.

Registrácia je možná prostredníctvom tohto odkazu.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. Odkaz na webinár, ktorý bude prebiehať cez aplikáciu Zoom, bude zaslaný všetkým zaregistrovaným účastníkom pred konaním podujatia.

Pozvánka s programom

Článok prevzatý z innonews.blog