Názov: Impact Licensing Initiative
Typ aktivity: Webinár
Kedy? 28. január 2021 od 9:30 do 12:30

 

Webinár je organizovaný Európskou, jeho obsahom bude prezentácia a diskusia o alternatívnom licenčnom modeli, ktorým by sa eliminovali  obavy, že uprostred pandémie Covid-19 môže existujúci systém ochrany duševného vlastníctva obmedzovať alebo inak brániť dostupnosti liekov, diagnostických a iných lekárskych prístrojov, materiálov alebo náhradných súčastí.

Suvisiaca študia a program podujatia sa nachádza v prílohe.

Odkaz na Webex pripojenie (ak by bolo potrebné heslo je m4uVXcMkz63):
https://ecwacs.webex.com/ecwacs/j.php?MTID=me506ce684a2f36f5eb136dac76ff242d

Veríme, že vás uvedené podujatie zaujme a poskytne užitočné informácie.