Názov: Gearing up towards European Digital Innovation Hubs
Kedy? 26. až 27. január 2021
Typ aktivity: Konferencia
Kde? Online

Konferencia európskych digitálnych hubov (centier). Viacej informácií a registrácia: https://event.e-dih.eu/