Názov: Photonics Spectra Conference
Kedy? 19. až 22. január 2021
Druh akcie: Konferencia
Ako? Online

Registrácia je zadarma: https://events.photonics.com/

Zostaňte konkurencieschopní a získajte kritické poznatky o najnovších pokrokoch a nových aplikáciách pre fotonické technológie.