Názov: Výzvy a príležitosti digitalizácie v kontexte Košického regiónu / Ako ďalej IT sektor v Košiciach
Kedy? 16. december 2020 od 15:00 do 16:00
Ako? Online (ZOOM ID – 894 4281 8223, Passcode – 787034)

Odkaz na pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/89442818223?pwd=S1czN3JsNG9PR2ZlbU1MYm92amtCZz09

Hosťami seminára budú Miriama Hučková (výkonná riaditeľka Košice IT Valley) a Juraj Ťapák (analytik IT Asociácie Slovenska, člen Sektorovej rady pre IKT). Seminár sa bude sa venovať digitalizácii – aké výzvy a príležitosti môže digitalizácia priniesť nášmu regiónu. Druhá časť seminára bude orientovaná na smery a možnosti rozvoja IT sektora v Košiciach.