Názov: European Hydrogen Week
Kedy? 23. až 27. november
Kde? Online

Čistý vodík hrá kľúčovú úlohu v procese dekarbonizácie mnohých sektorov nášho hospodárstva. Ako hlavný prvok Európskej zelenej dohody bude práve obnoviteľný vodík významne prispievať k prechodu na zelenú energiu.

Viac informácií na fch.europa.eu/european-hydrogen-week