Názov: Školenie RawMatCop – Copernicus for Raw Materials Online Course
Kedy? 10. až 13. november 2020
Kde? Online

Registrácia

Prihlásiť sa môžu slovenskí, ale aj zahraniční výskumníci, zamestnanci z praxe, ale aj doktorandi a študenti Ing. stupňa štúdia.
Školenie je v anglickom jazyku.
V prípade záujmu je potrebné podať prihlášku do 30.10.2020