Názov: 12th ESEE Dialogue Conference
Kedy? 3. až 4. november 2020
Kde? Online

Registrácia

Hlavnými témami konferencie sú integrácia do komunity EIT RawMaterials, politický rámec, rozvoj vzdelávania, efektívne využívanie zdrojov a inovácie v priebehu cyklu nerastných surovín