Národné informačné podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe.

Podujatie sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 online formou.

Podujatie poskytne kľúčové informácie o štruktúre a fungovaní nového programu pred jeho začiatkom a symbolicky odštartuje aktívnu prípravu na prvé výzvy pracovných programov, ktoré budú spustené začiatkom roku 2021.

 

Program

V úvode podujatia si môžete vypočuť príhovor štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ľudovíta Paulisa, na ktorý nadviaže generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, Robert Ševčík.

Hlavný príhovor podujatia poskytne generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD), Jean-Eric Paquet.

Podujatím Vás budú sprevádzať pracovníci Centra vedecko-technických informácií SRVďaka nim sa dozvieteako budú v novom programe usporiadané jednotlivé piliere a čo bude ich súčasťoubudete informovaní o nástrojoch a opatreniach v rámci Rozširovania účasti a posilnenia Európskeho výskumného priestoru („Widening“) a osvojíte si nové aspekty programu v právnej a finančnej oblasti, ako aj v oblasti riešenia etických otázok.

Záver podujatia poskytne priestor na diskusiu a na zodpovedanie otázok publika.

Kompletný program podujatia nájdete tu.

Registrácia

Na podujatie sa je potrebné vopred zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára.