V rámci nemeckého predsedníctva Rade Európy (07 – 12/2020) sa bude konať medzinárodná konferencia „Industrial Technologies 2020 – Transition to a Sustainable Prosperity“.

Táto konferencia s dvojročnou periodicitou (predchádzajúce konferencie IndTech: 2010 Brusel, 2012 Aarhus, 2014 Atény, 2016 Viedeň) poskytuje platformu na diskusie o smerovaní európskeho priemyslu, nových trendoch a výzvach a východiskách pre priemyselnú politiku v rámci EÚ.

Bude sa konať v dňoch 26.-28. Októbra 2020 v Mohuči (Mainz)

Hlavné zameranie bude na tematické oblasti:

  • Batteries;
  • Biologically Inspired Technologies;
  • Green Deal: Low Carbon and Technologies for the Circular Economy;
  • Future Manufacturing – Industry 4.0;
  • Digital Technologies in Materials Research;
  • European Partnerships in Horizon Europe;
  • Young Scientists.

s dôrazom na udržateľnosť v priemyselných technológiách, holistický prístup k materiálom v celom produkčnom a hodnotovom reťazci a budúce perspektívy a dopady (na spoločnosť, klímu a životné prostredie) do roku 2030 a 2050.

Súčasťou podujatia bude aj Brokerage event zameraný na nové a prelomové technológie (KETs)

Ďalšie aktuálne informácie môžete sledovať na webovej stránke podujatia.

Registrácia na konferenciu je bezplatná a je otvorená na adrese https://www.indtech2020.eu/signup