Názov: Seminár Deep Learning – Emergency with New AI
Kedy? 22. október 2020
Jazyk aktivity: anglický
Prezentujúci: Dr. Jacek M. Zurada

Viac informácií na meetup.com