Názov: Online konferencia: COITT 2020 – Cooperation-Innovation-Technology Transfer (19.-21.10.2020)

CVTI SR organizuje odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou COINTT 2020 (Cooperation-Innovation-Technology Transfer), ktorá sa uskutoční online v dňoch 19. – 21. októbra 2020.

Hlavnými témami konferencie COINTT 2020 sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

Bližšie informácie a program podujatia COINTT 2020. V prípade záujmu o účasť Vás prosíme o registráciu do 16. 10. 2020

Účasť na podujatí je bezplatná

Podujatie bude vysielané online prostredníctvom Národnej teleprezenčnej infraštruktúru a dostupné bude na webovej stránke podujatia https://cointt.sk . Účastníci budú môcť podujatie (jeho konferenčnú časť ako i slávnostné odovzdávanie cien za transfer technológií 2020 a Inovatívny čin roka 2019) sledovať odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie. Na sledovanie jednotlivých vstupov konferencie stačí akýkoľvek internetový prehliadač.

Článok prevzatý z innonews.blog