Enterprise Europe Network (EEN) v spolupráci s Enterprise Ireland a Národnými kontaktnými bodmi (NCPs) organizujú medzinárodné partnerské podujatie zamerané na výzvy programu Horizont 2020: EU Green Deal.

Podujatie sa bude konať 13. októbra 2020 v Dubline a bude k dispozícii online. Program bude zahŕňať prezentácie predstaviteľov Európskej komisie a NCPs pre všetky oblasti výzvy EU Green Deal.

Účastníci môžu tiež predstaviť svoje projektové návrhy/idey resp. expertízu vedúcim výskumným organizáciám a inovátorom z priemyslu.

Podujatie je určené pre MSP, veľké organizácie a výskumné organizácie nielen z Írska ale aj z celej Európy. Podujatie je bezplatné, je však potrebná registrácia, ktorá je otvorená do 9. októbra 2020. Registrácia bude následne vyhodnotená a potvrdzovaná organizátormi.

Viac informácií a prihlásenie na podujatie

Informáciu pripravil Dušan Janičkovič, Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Článok prevzatý z innonews.blog