4Kedy? 7. až 8. október 2020
Kde? Online
Registrácia do 2. októbra 2020

Zúčastnite sa medzinárodných dvojstranných stretnutí medzi spoločnosťami, univerzitami, výskumnými centrami a inými registrovanými účastníkmi, ktoré sa venujú otázkam trvalo udržateľného rozvoja, obehového hospodárstva a inteligentnej energie s cieľom identifikovať príležitosti pre technologické a obchodné partnerstvá a začať spoluprácu na výskumných projektoch.

Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 sa udalosť uskutoční ONLINE. Účastníci sa budú môcť bezpečne zúčastniť na bilaterálnych stretnutiach z pohodlia domove/svojej kancelárie, cez platformu b2match určenú pre danú udalosť, ktorá sa používa na zaznamenávanie a výber stretnutí, bez potreby inštalácie ďalšej aplikácie.

Viac informácií na: vbe-iv2020.b2match.io