Kedy: 01.10.2020, 09:00 – 12:00 CEST
Kde: online workshop cez Microsoft Teams (nevyžaduje sa registrácia na Teams, na meeting sa jednoducho pripojíte kliknutím na zaslaný link)
Jazyk: slovenský

Program
9:00 – 9:20 – Privítanie a základné informácie o EIT Manufacturing
9:20 – 10:00 – prehľad tohtoročných výziev, ako si vybrať, ktorej výzvy sa zúčastniť, diskusia
10:00 – 10:40 –prednáška prof. Ing. František Duchoň, PhD. (FEI STU) v rámci flagshipu EIT Manufacturing týkajúceho sa robotiky + diskusia
10:40 – 11:20 –prednáška doc. Ing. Marián Janek, PhD. (FCHPT STU) v rámci flagshipu EIT Manufacturing týkajúceho sa aditívnej výroby + diskusia
11:20 – 12:00 – prednáška JUDr. Lucia Rybanská (Kancelária spolupráce s praxou STU) + diskusia

V prípade záujmu zúčastniť sa na web meetingu, prosím vyplňte registračný formulár (každá osoba vypĺňa jednotlivo) na odkaze: https://forms.gle/gUUp95KAtMEDUrsy5

Zároveň pripomíname práve otvorenú aktivitu EIT Manufacturing – súťaž BoostUp! zameranú na podporu biznisu pre podniky, ktorá je otvorená do 11.10.2020 pre CLC East. Viac informácií a konkrétne podmienky a pravidlá tejto súťaže nájdete na: https://events.eitmanufacturing.eu/boostup/

Viac informácií o EIT Manufacturing a EIT Manufacturing Hub Slovakia

EIT Manufacturing, ktorý je novou inovačnou komunitou v rámci Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgán EÚ, ktorého hlavnou úlohou je posilniť inovačnú schopnosť Európy, pričom EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 (viac info na: https://eit.europa.eu/). EIT Manufacturing je jedným z inovačných spoločenstiev, ktoré patria pod EIT a zameriava sa na oblasť priemyselnej výroby (viac informácií o EIT Manufacturing na: http://eitmanufacturing.eu/).

EIT Manufacturing Hub Slovakia reprezentuje EIT Manufacturing na Slovensku a je situovaný na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, pričom aktivity Hubu vykonáva Projektové stredisko STU. EIT Manufacturing Hub je reprezentantom EIT Manufacturing v regióne EIT RIS krajín. Obdobné EIT Manufacturing Huby sú kreované v Českej republike, Estónsku, Grécku, Litve a Portugalsku. Hlavnými úlohami EIT Manufacturing Hub je byť kontaktným bodom EIT Manufacturing voči EIT RIS krajinám, zvýšiť mieru zapojenia sa lokálnych partnerov do aktivít EIT Manufacturing a nábor nových partnerov pre EIT Manufacturing, podporovať lokálnych inovátorov, zvyšovať povedomie o EIT Manufacturing smerom k podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sfére.