European Research and Innovation Days 2020 je každoročná vrcholná konferencia Európskej komisie združujúca zástupcov politiky, priemyslu, vedy a výskumu, zamestnávateľov i predstaviteľov občanov. Jej cieľom je diskutovať o budúcnosti výskumu a inovácií v Európe i mimo nej.

Tohto roku sa bude konať v dňoch 22. septembra 2020 (začiatok o 9:00) – 24. septembra 2020 (koniec o 13:00)

Vzhľadom na COVID-19 sa všetky sekcie a akcie uskutočnia on-line:  program zahŕňa Politickú časť konferencie, interaktívnu exhibíciu Science is Wonderful! a aj príležitosť na matchmaking.

Tento rok sa konferencia zameria predovšetkým na udržateľnosť, odolnosť a inkluzivitu ako kľúčové vlastnosti, ktoré by mala spoločnosť mať v ére post-COVID-ovej a v období nastávajúceho globálneho poklesu ekonomiky – a pri očakávanom štarte programu Horizon Europe  a novom formáte European Research Area.

Hlavné nástroje na dosiahnutie týchto cieľov sú práve výskum a inovácie. Počas tohto podujatia sa bude spoločne diskutovať o cieľoch a navrhovaní politík, ktoré by napomohli k zotaveniu Európy s víziou zelenej a digitálnej budúcnosti a tiež o budúcom zameraní programu Horizon Europe.

 Ďalšie informácie: