Prostredníctvom EIT Manufacturing Hub Slovakia si Vás dovoľujeme informovať o možnosti prihlásiť sa na web meeting o EIT Manufacturing, EIT Manufacturing Hub Slovakia ako aj aktivitách a výzvach na podávanie projektových návrhov, ktorý sa bude konať dňa 03.09.2020 o 10:00-12:00 hodine cez Microsoft Teams. Hosťom web meetingu bude dokt. Konstantinos Georgoulias – riaditeľ pre európske záležitosti a RIS EIT Manufacturing, ktorého sa budete mať možnosť online pýtať otázky ohľadne EIT Manufacturing.

Kedy: 03.09.2020, 10:00 – 12:00 CET
Kde: Live web meeting cez Microsoft Teams
Jazyk: Anglický

Program
10:00 – 10:15 – privítanie prof. Moravčík – prorektor STU pre strategické projekty a rozvoj
10:15 – 10:45 – hosť– Konstantinos Georgoulias, Director of EU Affairs and RIS at EIT Manufacturing, ktorý odprezentuje EIT Manufacturing + online Q&A
10:45 – 11:15 – Mgr. Erika Hlavatá z EIT Manufacturing Hub Slovakia odprezentuje Hub, aktivity a informáciu o výzvach
11:15 – 11:35 – success story
11:35 – 12:00 – Q&A a diskusia s účastníkmi web meetingu

V prípade záujmu zúčastniť sa na web meetingu, prosím vyplňte registračný formulár (každá osoba jednotlivo, nie registrácia za organizáciu) na odkaze: https://forms.gle/6k52ZcNFux7RzhHB7