ČO SA DOZVIETE?

  • Manažment značky –  tvorba značky, produktu či firmy
  • Online nástroje na domácom trhu, cez ktoré je možné ponúkať služby v turizme
  • Ako tvoriť obsah pre online prostredie, web
  • Zážitok – kľúčové slovo v turizme

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Attila Török – pracuje na pozícii marketingového manažéra krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Bol tiež členom tímu, ktorý pre Košice získal prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, a mal v ňom na starosti brand manažment a marketing.

KEDY

22.7. 2020

10:00 – 12:00 hod.

KDE

Online – Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí: https://www.npc.sk/sk/events/digitalny-turizmus/

Ukončenie registrácie: 19.7.2020 do 24.00 h

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovací link na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: doručte poštou na adresu: Slovak Business AgencyP.O.Box E17, 040 01 Košice
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná.