EIC Accelerator podporí ešte desiatky európskych inovačných firiem pri uvádzaní prelomových produktov na trh grantami a investíciami až do výšky 17,5 milióna eur. Ako na to? Príďte sa dozvedieť viac na webinár 1. júla 2020.

V rámci iniciatívy TETRA (akcelerátor NGI) sa uskutoční ďalší zo série webinárov. Tentokrát na tému financovania inovačných firiem prostredníctvom akcelerátora Európskej inovačnej rady. TETRA je súčasťou schémy Next Generation Internet (NGI).

Webinár sa uskutoční 1. júla 2020 o 10:00Viac informácií a registrácia na podujatie

EIC Accelerator (predtým známy ako Nástroj pre MSP/SME Instrument) je súčasťou pilotného projektu Európskej inovačnej rady (EIC), ktorý podporuje špičkových inovátorov, podnikateľov, malé spoločnosti a vedcov finančnými príležitosťami a akceleračnými službami. Projekty získajú od 0,5 do 2,5 milióna EUR vo forme grantov a maximálna výška investície vo forme vlastného imania je 15 miliónov EUR.

EIC Accelerator podporuje vysokorizikové malé a stredné podniky a inovátorov s vysokým potenciálom, aby im pomohol vyvíjať a uvádzať na trh nové inovatívne produkty, služby a obchodné modely, ktoré by mohli stimulovať ich hospodársky rast. Vybratým spoločnostiam sa poskytuje financovanie a kapitál a ponúka sa im obchodný koučing a mentorstvo s cieľom rozšíriť ich inovačné nápady. Získajú tiež extra služby na zrýchlenie, aby sa spojili s investormi, korporátmi a podobnými podnikateľmi.

V rámci programu EÚ Horizont 2020 EIC Accelerator podporí stovky európskych MSP pri zavádzaní ich prevratných výrobkov a služieb na svetové trhy. Posledná uzávierka výzvy na predloženie žiadostí je 7. októbra 2020.

Lektori:

  • Ivan FILUS, senior consultant v BIC Bratislava, admistratívny koordinátor Enterprise Europe Network v SR, Horizon 2020 National Contact Point pre  Innovation in SMEs a Access to Risk Finance
  • Eva ŠIMEKOVÁ, CEO v CIVITTA Slovakia, hodnotiteľka EIC Accelerator

Viac informácií a registrácia na podujatie

Článok prevzatý z innonews.blog