Kedy? 24 až 27 jún 2020
Kde? Varna, Bulharsko (Hotel „Aqua Azur“, „St. Constantine and Helena“)

Ak podmienky ohľadom koronavírusu neumožnia cestovanie, uskutoční sa iba posterová sekcia (bez osobnej účasti). Všetky články prijaté a akceptované recenzentmi do 31. mája budú zverejnené.

Viac informácií informácie o konferencii je k dispozícii na tejto webovej stránke:
http://industry-4.eu/