Prostredníctvom EIT Manufacturing Hub Slovakia si Vás dovoľujeme pozvať na informačný web meeting o EIT Manufacturing, ktorý sa bude konať dňa 16.06.2020 o 10:00h. V prípade záujmu zúčastniť sa na uvedenom web meetingu, prosím vyplňte tento formulár do 15.06.2020 do 15:00h. Technické pokyny na pripojenie sa na web meeting Vám budú odoslané po ukončení registrácie účastníkov 15.06.2020.

Odkaz na formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEcxmQa3ocGPRZ6LfnUIbOYt29f8ItvUnmJpKi0-0TBQip2A/viewform