Názov: Women of the UA Tech Park
Prednášajúca: Jessa Turner, riaditeľka pre komunikáciu
Kedy: 27. máj 2020, o 17:00

Bezplatný seminár, ktorý skúma ako môže rozmanitosť prispieť k tomu, aby sa vedecký park alebo oblasť inovácií stala podporujúcim prostredím v ktorom sú ľudia prosperujú…

Registrácia a viac informácií tu.